دانلود دوبله فارسی فیلم کلبه عمو تام Uncle Tom’s Cabin 1965

در جنوب پیش از جنگ داخلی، یک باغبان متعصب سادیستی، بردگان خود را به نقطه ای از آنها منتهی می کند که هیچ گزینهای برای آن ندارند، بلکه به شورش می انجامد. تام نقش بسزایی در این فاجعه ایفا می کند که همیشه برده داری قدوسی، صلح آمیز و صادقانه است.

فیلم های پیشنهادی

دانلود دوبله فارسی فیلم Zulu 1964 دانلود دوبله فارسی فیلم Any Number Can Win 1963 دانلود دوبله فارسی فیلم Rider on the Rain 1970 دانلود دوبله فارسی فیلم The Hunting Party 1971 دانلود دوبله فارسی فیلم So Sweet, So Dead 1972
صفحه آپارات مشهد فیلم
صفحه اینستاگرام مشهد فیلم
کانال تلگرام مشهد فیلم