دانلود دوبله فارسی فیلم کلبه عمو تام Uncle Tom’s Cabin 1965

در جنوب پیش از جنگ داخلی، یک باغبان متعصب سادیستی، بردگان خود را به نقطه ای از آنها منتهی می کند که هیچ گزینهای برای آن ندارند، بلکه به شورش می انجامد. تام نقش بسزایی در این فاجعه ایفا می کند که همیشه برده داری قدوسی، صلح آمیز و صادقانه است.

فیلم های پیشنهادی

دانلود دوبله فارسی فیلم کودک The Kid 1921 دانلود دوبله فارسی فیلم سگی به نام انتقام A Dog Called… Vengeance 1977 دانلود دوبله فارسی فیلم جایزه بگیرها Wanted 1967 دانلود دوبله فارسی فیلم پسران آفتاب The Sunshine Boys 1996 دانلود دوبله فارسی فیلم چه آسان میکشد Camorra 1972
صفحه آپارات مشهد فیلم
صفحه اینستاگرام مشهد فیلم
کانال تلگرام مشهد فیلم